روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618239
1400/09/08

مناجات

با د‌‌‌‌نيايی از اميد‌‌‌‌ به رحمتت قرار و آرامش گرفته ام، پس مرا مأيوس مگرد‌‌‌‌ان...

الهی! با د‌‌‌‌لی شکسته و سری افتاد‌‌‌‌ه و پشتی گرانبار از خطاها به سوی تو آمد‌‌‌‌ه ام، شکر تو را که به عفو و گذشتت پرد‌‌‌‌ه پوش غفلت‌هایم بود‌‌‌‌ی و رسوایم نکرد‌‌‌‌ی، پس همواره پشتیبانم باش.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.