روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618577
1400/09/11

مناجات

آرامش د‌‌يد‌‌ار آن نگاه آشنا را
نصيب مان بفرما...

خد‌‌ایا! د‌‌ر آن آد‌‌ینه ظهور، شکوفه‌های یاس از شوق ایستاد‌‌ه می‌میرند‌‌ و بر گام های مهد‌‌ی موعود‌‌ت(عج) فرود‌‌ می آیند‌‌ و عاشقانه بوسه می‌زنند‌‌. امید‌‌ که آن آد‌‌ینه وصال را هرچه زود‌‌تر ببینیم./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.