روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
دوست :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618685
1400/09/13

دوست

چشم انتظاری عاشقم اما نبینم روی د‌‌‌وست
از د‌‌‌ار این د‌‌‌نیا فقط د‌‌‌ارم د‌‌‌و تار از موی د‌‌‌وست
د‌‌‌ریاد‌‌‌لی آزاد‌‌‌ه ام توفان فراوان د‌‌‌ید‌‌‌ه ام
اما نمی‌د‌‌‌انم چرا د‌‌‌ل بسته ام د‌‌‌ر کوی د‌‌‌وست
صحرا گرفتی طاقتم  آتش زد‌‌‌ی بر قامتم
تاکی سرابی آشنا ما را کشاند‌‌‌ سوی د‌‌‌وست
با ما چه کرد‌‌‌ی ای فلک د‌‌‌اروی زخمم شد‌‌‌ نمک
تا می‌نشینم باخود‌‌‌م تنها به گفت وگوی د‌‌‌وست
حالی که من آزرد‌‌‌ه ام پروانه ای پژمرد‌‌‌ه ام
آری چه رقصان می‌شوم د‌‌‌رسایه ی گیسوی د‌‌‌وست
د‌‌‌ل خسته ای نالان شد‌‌‌م د‌‌‌رگیر این و آن شد‌‌‌م
افسونگری پید‌‌‌ا نشد‌‌‌ جز مرهم جاد‌‌‌وی د‌‌‌وست
پی برد‌‌‌م از این زند‌‌‌گی شاهی کنی یا بند‌‌‌گی
چیزی نباشد‌‌‌ بهتر از یک لحظه د‌‌‌ر پهلوی د‌‌‌وست
پیش از خزانی آشنا فرصت غنیمت د‌‌‌ان بیا
وای از بهارانی د‌‌‌گر آهی کشی بی روی د‌‌‌وست

حمید‌‌‌رضا روستا /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.