روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
چند هزار نفر از ابتدای خرداد درخواست بیمه بیکاری کردند؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202390
1399/10/30

چند هزار نفر از ابتدای خرداد درخواست بیمه بیکاری کردند؟

مدیرکل پایداری اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: تعداد ۲۰۸ هزار و ۹۹۹ نفر از متقاضیانی که از این تاریخ بیکار شدند یا بیکاری آنها استمرار داشته در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام و درخواست ۱۵۹ هزار و ۳۹۵ نفر رسیدگی شده و ۹۷ هزار و ۵۲۷ نفر مقرری دریافت کردند.
مسعود بابایی گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مقرر شد برای بازه زمانی اسفند، فروردین و اردیبهشت بیمه بیکاری پرداخت شود و پس از اعلام این ستاد ۸۴۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری به آدرس prkar.mcls.gov.ir ثبت نام کردند.وی افزود: براین اساس از ابتدای اسفندماه تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۷۳۰ هزار نفر مشمول قانون کار، بیکار شدند و جزو واجدین شرایط دریافت بیمه بیکاری شناسایی شدند که معادل یک میلیون و ۸۴ هزار نفر ماه می ‌شدند یعنی ممکن بود فردی تنها یک ماه بیمه بیکاری دریافت کند و یا بالعکس فردی سه ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت کند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.