روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202612
1399/11/02

***

شاعران
مس ِ واژگان را به کیمیا
زرِ ناب می کنند‌
نان که به قیچیِ حرمان
زرتاب ِ واژگان را
پلیت پاره به مخمل
برید‌ه برید‌ه؛ کج و کوج
با چشم ِ لوچ؛ خراب می کنند‌
الف.روز


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.