روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • رئیس جمهور تأکید‌‌‌ کرد‌‌‌؛ فروش د‌‌‌ارایی‌ های مازاد‌‌‌ د‌‌‌ولت برای جبران کسری بود‌‌‌جه
 • صلاحیت وزیر پیشنهاد‌‌‌ی آموزش و پرورش تأیید‌‌‌ شد‌‌‌
 • اقد‌‌‌‌ام عجیب د‌‌‌‌یگری از طالبان
 • بازد‌‌‌اشت ۶۷ نفر د‌‌‌ر نا آرامی‌ های اصفهان
 • حتی متحد‌‌‌ان و مد‌‌‌افعان د‌‌‌ولت سیزد‌‌‌هم به منتقد‌‌‌ان صریح تبد‌‌‌یل شد‌‌‌ه اند‌‌‌
 • تمهید‌‌‌‌ات ایران برای جلوگیری از ورود‌‌‌‌ جهش جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ کرونا به کشور
 • د‌‌‌رهفته ششم لیگ برتر کشور؛ عوارض گیری بانوان والیبالیست فارس از شهرد‌‌‌اری ورامین
 • د‌‌ر شورای شهر شیراز مصوب شد‌‌؛ الزام شهرد‌اری به تأمین هزینه نگهد‌‌‌‌‌‌اری هزار معتاد‌‌‌‌‌‌ متجاهر به مد‌ت یک سال
 • د‌‌‌‌‌وگانه سوز شد‌‌‌‌‌ن ۹۵ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌رو‌های عمومی د‌‌‌‌‌ر فارس
 • خط و نشان نمایند‌‌ه تهران برای وزیر ارشاد‌‌؛ اگر این فیلم ‌ها اکران شوند‌‌ وزیر ارشاد‌‌ را به مجلس احضار می کنیم
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  60 درصد صندلی‌های دانشگاه‌های غیردولتی خالی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 204820
  1399/11/26

  60 درصد صندلی‌های دانشگاه‌های غیردولتی خالی است

  معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: اکنون بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت‌های بالفعل تحقق یافته دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، فنی وحرفه ای و علمی کاربردی خالی است یعنی داوطلب و متقاضی ورود ندارند. غلامحسین رحیمی گفت: در سال‌های گذشته در توسعه کمی زیاده‌روی شده و متأسفانه اکنون حدود یک و نیم میلیون ظرفیت خالی در دانشگاه‌ها داریم، البته این کم اقبالی، کمتر دامن آموزش عالی دولتی روزانه حضوری وابسته به وزارت که کیفی‌ترین نوع آموزش عالی را دارد، گرفته است. وی با بیان اینکه در طرح آمایش آموزش عالی دو هدف و مأموریت اصلی را دنبال می‌کنیم، گفت: این دو هدف یکی تقویت کل آموزش عالی کشور از بابت کیفیت علمی و محدودسازی آموزش عالی کشور است به گونه‌ای که در سال‌های گذشته در توسعه کمی زیاده‌روی شده و متأسفانه اکنون حدود یک و نیم میلیون ظرفیت خالی در دانشگاه‌ها داریم، البته این کم اقبالی، کمتر دامن آموزش عالی دولتی روزانه حضوری وابسته به وزارت که کیفی‌ترین نوع آموزش عالی را دارند، گرفته است. اکنون بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت‌های بالفعل تحقق یافته دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، فنی وحرفه ای و علمی کاربردی خالی است یعنی داوطلب و متقاضی ورود ندارند.

  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.