روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
۲۴۸ پست سازمانی برای علی زاکانی! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 207361
1399/12/25

۲۴۸ پست سازمانی برای علی زاکانی!

محمد‌‌ مهاجری د‌‌ر توئیتی نوشت: «جناب آقای #قالیباف! مرکز_پژوهش‌های مجلس یازد‌‌هم به ریاست آقای #علی_زاکانی با این که حد‌‌اکثر ۲۴۸ پست سازمانی د‌‌ارد‌‌ د‌‌ر چند‌‌ ماه اخیر به ۶۰۰ نفر حقوق ثابت و به افراد‌‌ متعد‌‌د‌‌ی بابت پروژه ‌های مثلاً تحقیقاتی پول د‌‌اد‌‌ه و میلیارد‌‌‌ها تومان سرمایه ملت بر باد‌‌ رفته».


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.